NetKontakt  
Online poslovni
informacijski sustav
 
 
     
     
     
 
Uvod
 
     
 
Moduli
 
     
 
Cjenik
 
     
 
Kontakt
 
     
 
Ulaz za korisnike
 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Moduli
NetKontakt moduli - opis

NetKontakt se sastoji od niz modula prilagođenih za specifične zadaće.

Lista NetKontakt modula:

Skraćeni shematki prikaz modula danje na slici.

NetKontakt Moduli


Kratki slikovni prikaz nekih od
modula NetKontakt-a >>> SlikovnicaNetKontakt - Materijalno knjigovodstvo

Program za evidenciju i praćenje skladišnih dokumenata. Kroz program se evidentira nabavna odnosno prosječna nabavna cijena materijala. Dokumenti koji se evidentiraju kroz program podjeljeni su na ulazne, izlazne, interne i dokumente za obradu inventure ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt - Veleprodaja / Maloprodaja

Program za evidenciju i praćenje veleprodajnih, odnosno maloprodajnih skladišta. Kroz program se evidentira nabava i prodaja robe od nabavne do prodajne cijene. Dokumenti se dijele na dokumente nabave, prodaje, interne dokumente, komisijske dokumente te dokumente za obradu inventure ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Evidencija plaćanja

Modul za evidenciju plaćanja ili salda konti kupaca i dobavljača je modul kojim se evidentiraju bankovni izvodi, zaduženja kupaca i dugovanja prema dobavljačima. Modul ima 3 osnovna dijela, a to su: plaćanja, dokumenti kupaca i dokumenti dobavljača.

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Knjige URA/IRA i obračun PDV-a

Modul URA/IRA sadržava knjige URA/IRA i obračun PDV-a. Moguće je voditi svih 6 vrsta knjiga URA/IRA. Na temelju upisanih računa formira se obrazac PDV ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Glavna knjiga

Program glavna knjiga evidentira temeljnice financijskog knjigovostva. Temeljnice se sortiraju po vrstama koje se proizvoljno definiraju. Postoji kontrola
uravnoteženja temeljnice. Neuravnotežene temeljnice se ne mogu knjižiti. Proknjižene temeljnice formiraju razna financijska izvješća kao kartica, dnevnik, bruto bilanca ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Servis / proizvodnja

Modul Servis / proizvodnja je modul za evidenciju radnih naloga autoservisa, uslužnih servisa i proizvodnih servisa. Radni nalog je povezan sa skladištem materijala i sa evidencijom plaćanja ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Blagajna i putni nalozi

Modul služi za evidenciju gotovinskog plaćanja (uplatnica, isplatnica) i blagajničkog izvještaja. Također sadrži evidenciju putnih naloga sa povezanim
isplatnicama ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Obračun plaća

Ovaj modul sadržava evidenciju radnika i obračuna plaće. Obračun plaće automatiziran i pojednostavljen na osnovu zadanih parametara. Automatsko formiranje svih potrebnih obrazaca vezanih uz plaću (RS-m, ID, SPL), virmana i disketa za banke ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Obračun honorara

Evidencija honorarnih djelatnika. Mogućnost obračuna različitih vrsta drugih dohodaka (nadzorni odbor, ugovor o djelu, autorski honorar i sl.) Formiranje svih potrebnih obrazaca i izvješća (RS-m, virmani, IDD, ID-1) ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Poslovne knjige za obrtnike (KPI, KP, DI)

Ovaj modul sadržava slijedeće knjige: Knjiga primitaka i izdataka, Knjiga Popisa, Knjiga Prometa i DI-obrazac. Knjiženje u Knjigu KPI može biti automastko iz knjige URA/IRA ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Komercijalno poslovanje

Ovaj modul služi za izradu ponuda kupcima i narudžbi dobavljačima. Dokumenti iz ovog modula ne mijenjaju stanje na skladištu artikala ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Fakturiranje usluga

Ovaj modul služi isključivo za fakturiranje usluga. Povezan je sa modulom pretplata i evidencijom plaćanja ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Stambena pričuva

Ovaj modul služi za evidenciju stanara i stambene pričuve. Za svakog stanara unutar zgrade evidentiraju se matični podaci o kvadraturi pojednih kategorija prostora s kojima raspolaže ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Pretplate

Modul pretplate omogućava evidenciju raznih vrsta pretplata npr. (grijanje, topla voda, pokazne karte i sl.). Može se definirati više tipova pretplate. U pretplatama se najprije evidentiraju matični podaci o pretplatnicima ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak

NetKontakt moduli - Dugotrajna imovina

Modul dugotrajna imovina omogućava vođenje evidencije dugotrajne imovine i sitnog inventara. Promjene se mogu voditi kroz više zasebnih evidencija. Evidencija uključuje nabavu sredstava, obračun amortizacije, ...

Detaljni prikazDetaljnije ...

Početak


   
     
Uvod · Moduli · Cjenik · Kontakt · Ulaz za korisnike