NetKontakt  
Online poslovni
informacijski sustav
 
 
     
     
     
 
Uvod
 
     
 
Moduli
 
     
 
Cjenik
 
     
 
Kontakt
 
     
 
Ulaz za korisnike
 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Moduli - Detaljni prikaz
Glavna knjiga

Program glavna knjiga evidentira temeljnice financijskog knjigovostva. Temeljnice se sortiraju po vrstama koje se proizvoljno definiraju. Nad temeljnica postoji kontrola uravnoteženja temeljnice. Neuravnotežene temeljnice se ne mogu knjižiti. Proknjižene temeljnice formiraju razna financijska izvješća kao kartica, dnevnik, bruto bilanca i sl.
Kontni plan se unosi proizvoljno. Moguće je učitavanje jednog od popularnih kontnih planova (RRIF, RIF, TEB). Kontni plan vrijedi za jednu poslovnu godinu, a u slijedeću se prebacuje automatski. Zaključak poslovne godine je također automatski.

Sadržaj izbornika

Knjiženja: Unos temeljnica, Lista otvorenih temeljnica, Zaključak poslovne godine

Izvješća: Kontni plan, Konto kartica, Glavna knjiga, Temeljnice, Dnevnik, Bruto bilanca, Ostala izvješća

Šifarnici: Kontni plan, Vrste temeljnica

Postavke: Firma, Parametri

Glavna knjiga

Detaljni prikazLista modula


   
     
Uvod · Moduli · Cjenik · Kontakt · Ulaz za korisnike