NetKontakt  
Online poslovni
informacijski sustav
 
 
     
     
     
 
Uvod
 
     
 
Moduli
 
     
 
Cjenik
 
     
 
Kontakt
 
     
 
Ulaz za korisnike
 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Moduli - Detaljni prikaz
Dugotrajna imovina
Modul Dugotrajna imovina omogućava vođenje evidencije dugotrajne imovine i sitnog inventara. Promjene se mogu voditi kroz više zasebnih evidencija. Evidencija uključuje nabavu sredstava, obračun amortizacije, adaptaciju ili nadogradnju sredstva te eventualnu prodaju ili rashod. Za svako od sredstava vodi se kartica koja kronološki pokazuje spomenute promjene. Kako se uz sredstvo navodi konto sredstva i amortizacije, bit ćete u mogućnosti u potpunosti uskladiti stanje ove evidencije s bruto bilancom glavne knjige za razred dugotrajne imovine.

Sadržaj izbornika

Obrade: Knjiga inventara, Obračun amortizacije

Izvješća: Knjiga Inventara, Dnevnik, Rekapitulacija Po Kontima

Šifarnici: Šifarnici, Amortizacijske Grupe, Poslovne Jedinice, Lokacije (Smještaj)

Postavke: Evidencije, Vrste promjena

Dugotrajna imovina

Detaljni prikazLista modula


   
     
Uvod · Moduli · Cjenik · Kontakt · Ulaz za korisnike