NetKontakt  
Online poslovni
informacijski sustav
 
 
     
     
     
 
Uvod
 
     
 
Moduli
 
     
 
Cjenik
 
     
 
Kontakt
 
     
 
Ulaz za korisnike
 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Moduli - Detaljni prikaz
Servis / proizvodnja

Modul Servis / proizvodnja je modul za evidenciju radnih naloga autoservisa, uslužnih servisa i proizvodnih servisa.
Radni nalog je povezan sa skladištem materijala i sa evidencijom plaćanja. Na temelju utrošenog materijala i rada formira se račun. Kod proizvodnog naloga formira se najprije interna primka za zaprimanje gotovog proizvoda, a tek potom račun. Modul također sadržava planer rada.

Sadržaj izbornika

Obrade: Radni nalog, Predkalkulacija, Dnevni plan, Lokator dokumenata

Izvješća: Učinak po serviserima, Kartica utroška materijala, Kartica radova, Kartica vanjskih usluga, Kartica vlasnika, Dnevnik radnih naloga, Rekapitulacija plaćanja, Rekapitulacija po tipovima rada

Obrasci: Obrazac 1, Obrazac 2, Ugovor

Šifarnici: Kupci, Vozila, Radovi, Grupe radova

Postavke: Servisi, Serviseri, Firma

Servis

Detaljni prikazLista modula


   
     
Uvod · Moduli · Cjenik · Kontakt · Ulaz za korisnike