NetKontakt  
Online poslovni
informacijski sustav
 
 
     
     
     
 
Uvod
 
     
 
Moduli
 
     
 
Cjenik
 
     
 
Kontakt
 
     
 
Ulaz za korisnike
 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Moduli - Detaljni prikaz
Veleprodaja / Maloprodaja

Program za evidenciju i praćenje veleprodajnih, odnosno maloprodajnih skladišta. Kroz program se evidentira nabava i prodaja robe od nabavne do prodajne cijene. Dokumenti se dijele na dokumente nabave, prodaje, interne dokumente, komisijske dokumente te dokumente za obradu inventure. Program automatski evidentira zapisnike o promjeni cijena (nivelacije). Kroz program se može voditi neograničeni broj veleprodajnih / maloprodajnih skladišta. Princip veleprodajnog skladišta je zaokruživanje veleprodajne, a maloprodajnog maloprodajne cijene. Prelazak iz godine u godinu je automatski. Modul Veleprodaja / Maloprodaja povezan je sa modulima Evidencija plaćanja, Registar blagajna i URA/IRA. Knjiženjem računa na skladištu, evidentira se i zaduženje u salda-kontima kupaca te se prenosi shema za knjiženje u knjigu IRA. Knjiženjem ulaznih računa za primke, u Evidenciji plaćanja formira se zapis za salda konti dobavljača sa shemom za prijenos u knjigu URA. Modul je također povezan sa Registar blagajnom. Dnevni promet kase knjiži se automatski na skladište, odnosno cjenik iz skladišta se prenosi na kasu. Prijenos dnevnog prometa registar blagajne automatski knjiži u knjigu IRA.

Sadržaj izbornika

Nabava: Primka kalkulacija, Povratnica ulazna

Prodaja: *Dnevni promet, Gotovinski račun, Račun-Otpremnica, Račun-Povratnica, Otpremnica, Zbirni račun, Generiranje računa

Interni: Interna primka, Međuskladišnica ulazna, Izdatnica za servis, Izdatnica materijala, Međuskladišnica izlazna, Račun interni, Promjena cijene

Komisija: Primka komisija, Povratnica komisija, Odjava, Nabava komisija, Stanje po komitentima, Otpremnica komisionaru

Financijski dokumenti: *Dnevni utržak, Račun za predujam, Storno račun za predujam, Odobrenje, Terećenje

Inventure: Početno stanje, Inventurni manjak, Inventurni višak, Otpis, Popisna lista, Zaključak poslovne godine

Pregledi: Cjenik artikala, Dnevnik, Otvoreni dokumenti, Negativne kartice, Tisak dokumenata, Posebna izvješća, Tisak cjenika, Tisak normativa, Tisak pozicija normativa

Šifarnici: Artikli, Partneri, Grupe artikala, Grupe partnera, Jedinice mjere, Tarifni brojevi, Porez na potrošnju, Način isporuke, Načini plaćanja, Rabatne grupe, Banke, Valute, *Cjenik registar blagajne
Web cjenik, Postavke zaliha

Izvješća: Artikal kartica, Stanje zaliha, Nabava, Maloprodaja, Veleprodaja, Interni izlaz, Nefakturirane otpremnice, Financijski dokumenti, Nivelacije, Zbirna rekapitulacija, Temeljnica, Realizacija po periodima, Prodaja po partnerima, Nabava po partnerima, Kartica kupca, Kartica dobavljača

*Knjige: *Knjiga popisa, *Knjiga prometa

Postavke: Firma, Skladišta, Korisnici, Mjesta troška, Izjave, Poruke, Tečajna lista, Dopunski podaci

* Samo za skladišta maloprodaje

Trgovina - Veleprodaja/Maloprodaja

Detaljni prikazLista modula


   
     
Uvod · Moduli · Cjenik · Kontakt · Ulaz za korisnike