NetKontakt  
Online poslovni
informacijski sustav
 
 
     
     
     
 
Uvod
 
     
 
Moduli
 
     
 
Cjenik
 
     
 
Kontakt
 
     
 
Ulaz za korisnike
 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Moduli - Detaljni prikaz
Evidencija plaćanja (salda/konti kupaca i dobavljača)

Modul za evidenciju plaćanja ili salda konti kupaca i dobavljača je modul kojim se evidentiraju bankovni izvodi, zaduženja kupaca i dugovanja prema dobavljačima. Modul ima 3 osnovna dijela, a to su: plaćanja, dokumenti kupaca i dokumenti dobavljača.

Bankovni izvodi se mogu pratiti za više žiro računa. Također je moguće za korisnike internet bankarstava automatsko učitavanje izvoda iz jedinstvenog formata. Osim bankovnih izvoda, mogu se evidentirati i gotovinske uplate/isplate te također plaćanja kompenzacijom.

Zaduženja kupaca knjiže se automatski iz računa skladišta. Također, ulazni računi skladišta knjiže se automatski 'povlačenjem' primki.

Svaki od računa može se zatvoriti sa jednom ili više uplata. Zatvaranju se može pristupiti od strane računa ili uplate. Kod postupka zatvaranja program nudi listu raspoloživih stavaka koje bi se mogle zatvoriti.

Modul sadržava izvješća kao što su kartica kupca/dobavljača, otvorene stavke, rekapitulacije i sl.

Računi iz Evidencije plaćanja knjiže se dalje u knjige URA/IRA. Za obrtnike, program funkcionira po principu plaćanja, dakle kada su računi zatvoreni s uplatom, onda se prenose u knjige, a kod firmi se računi odmah prenose u knjige URA/IRA, osim za slučaj kada se radi o ulaznim R2 računima za koje se također čeka plaćanje.

Modul Evidencija plaćanja povezan je također i sa Glavnom knjigom. Izvodi se knjiže dnevno u glavnu knjigu, a ulazni i izlazni računi se prenose periodički u glavnu knjigu.

Također, postoji povezanost Evidencije plaćanja i Blagajne, tako što se gotovinske uplate / isplate automatski prenose iz modula blagajne.

Sadržaj izbornika

Plaćanja: Evidencija izvoda, Učitavanje izvoda, Uplate kupaca, Gotovinske uplate, Kupci - kompenzacije, Dobavljaci - kompenzacije, Placanje dobavljacima, Gotovinske isplate, Virmani

Dokumenti kupaca: Racuni skladišta, Ostali racuni, Odobrenja, Pocetno stanje, Zakljucak poslovne godine

Dokumenti dobavljaca: Racuni skladišta (primke), Ostali racuni skladišta, Ostali racuni, Odobrenja skladišta (povratnice), Ostala odobrenja, Terecenje dobavljaca, Pocetno stanje, Zakljucak poslovne godine

Izvješća: Kartica, Kartica zatvaranja, Otvorene stavke, Izvadak os i opomene, Dnevnik, Zbirna rekapitulacija, Glavna knjiga

Šifarnici: Partneri, Žiro-racuni

Postavke: Parametri, Firma, Poslovne jedinice, Tipovi knjiženja, Kontiranje

Evidencija plaćanja

Detaljni prikazLista modula


   
     
Uvod · Moduli · Cjenik · Kontakt · Ulaz za korisnike