NetKontakt  
Online poslovni
informacijski sustav
 
 
     
     
     
 
Uvod
 
     
 
Moduli
 
     
 
Cjenik
 
     
 
Kontakt
 
     
 
Ulaz za korisnike
 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Moduli - Detaljni prikaz
Pretplate

Modul pretplate omogućava evidenciju raznih vrsta pretplata npr. (grijanje, topla voda, pokazne karte i sl.). Može se definirati više tipova pretplate. U pretplatama se najprije evidentiraju matični podaci o pretplatnicima. Pretplatnici se jednostavno mogu aktivirati ili deaktivirati ako za to postoji potreba. Za svakog pretplatnika definira se specifikacija pretplate - ono što je predmet pretplate. To može biti jedna ili više stavki. Također cijena za pojedine stavke pretplate može biti ista za sve ili pak posebna za svakog pretplatnika. Obračun pretplate odvija se po tipu pretplate. Obračunom se formiraju računi (koji se knjiže u modulu Fakturiranje usluga) te virmani, kao i zaduženje u Evidenciji plaćanja. Za neke specifične pretplate koje uključuju brojila, omogućen je unos stanja brojila na osnovu kojeg se definira iznos pretplate.

Sadržaj izbornika

Obrade: Obračun pretplate

Šifarnici: Specifikacija pretplata, Grupe partnera, Partneri, Artikli, Tarife, Jedinice

Postavke: Firma, Parametri pretplata, Tipovi pretplata

Pretplate

Detaljni prikazLista modula


   
     
Uvod · Moduli · Cjenik · Kontakt · Ulaz za korisnike