NetKontakt  
Online poslovni
informacijski sustav
 
 
     
     
     
 
Uvod
 
     
 
Moduli
 
     
 
Cjenik
 
     
 
Kontakt
 
     
 
Ulaz za korisnike
 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Moduli - Detaljni prikaz
Materjalno knjigovodstvo

Program za evidenciju i praćenje prometa skladišta. Kroz program se evidentira nabavna odnosno prosječna nabavna cijena materijala. Dokumenti koji se evidentiraju kroz program podjeljeni su na ulazne, izlazne, interne i dokumente za obradu inventure. Kroz program se može voditi neograničeni broj skladišta. Prelazak iz godine u godinu je automatski.

Sadržaj izbornika

Ulazni dokumenti: primka, povratnica ulazna, interna primka, međuskladišnica ulazna

Izlazni dokumenti: izdatnica za servis, izdatnica materijala, povratnica izlazna, međuskladišnica izlazna

Interni dokuemnti: račun interni

Inventure: početno stanje, inventurni manjak, inventurni višak, otpis, popisna lista, zaključak poslovne godine

Pregledi: cjenik artikala, dnevnik, otvoreni dokumenti, kartice negativnih zaliha, tisak dokumenata, tisak cjenika

Šifarnici: artikli, partneri, grupe artikala, jedinice mjere, tarifni brojevi, tarife poreza na potrošnju, načini plaćanja, način isporuke, rabatne grupe, banke, valute, cjenik registar blagajne

Izvješća: artikal kartica, stanje zaliha, nabava, rekapitulacija izlaza, interni izlaz, nefakturirane otpremnice, kartica mjesta troška, prodaja po partnerima, nabava po partnerima, kartica dobavljača

Postavke: firma, skladišta, korisnici, mjesta troška, izjave, poruke, tečajna lista, dopunski podaci

Materijalno knjigovodstvo

Detaljni prikazLista modula


   
     
Uvod · Moduli · Cjenik · Kontakt · Ulaz za korisnike